Забравяме правилата и потегляме към нещо по-различно.Как искам да не забравям тази нощ?

Лицето ти беше приятно осветено от пълнолунието,а в очите имаше пламък,който до сега не съм виждала.Потраквах притеснено върху телефона си с червено боядисаните си нокти и прехапвах леко долната си устна.Лека усмивка мина през лицето ти,щом настръхнах от ледения вятър,който навлизаше от прозореца ти.

Обърнах поглед към прозореца и се загледах някъде извън това,което виждах-размазана гледка към дървета и храсти.Виждах теб,все теб.Бяла риза,замъглена дискотека,размазани лица,приятен аромат на нощта.Моите ръце високо вдигнати и поклащайки се в такт с музиката,а устните ти образуващи усмивка ,която не бих забравила.Светлините примигаха в червената ми рокля,токчетата ми потракваха по пода на дискотеката и музиката оглушаваше всички лоши мисли в главите ни.Ти се доближи към мен,провиквайки се в ухото ми ,а аз отметнах коса,за да те чуя по добре.Устните ти бяха толкова близо до врата ми,усещах аромата ти по мен,полепна като спомен.Шепота ти се разнесе по цялото ми тяло,аз се усмихнах в знак на признателност ,за този прекрасен спомен,който оставяше.

И тогава се върнах обратно в колата,поглеждайки към теб ,така спокоен и щастлив където си.

 

 

Приятно завладени от пълнолунието,превзехме нощта с последни спомени за разрошени коси и сплетени устни..