Спомените за теб и за пътя, който изминахме остава.. Като следа от размазана муха по стъклото на пътуваща кола. Оставайки със спомена за теб умират надеждите и мухата, но...
виж още